در مورد محتوای آزمون سال‌های اخیر درس زیست و به خصوص امسال، چند نکته اساسی به چشم می‌خورد. اول آن که در سال‌های اخیر شاهد افزایش بارترکیبی و مفهومی در سؤالات هستیم.

 بنابراین توجه‌ها باید براین موضوع باشد که ابتدا مطالب هر کدام از فصل‌ها را به خوبی یاد بگیریم. چرا که فهم دقیق مطالب گام اول است، سپس باید سعی کنیم بین مطالب فصل‌های مختلف و تیترها و سرفصل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

از این فصول کتاب سال سوم، فصل‌های 2و 5 و 8 و 9 و 10 از کتاب زیست 2، بیشترین سؤال را در طرح سؤالات، چه در آزمون‌های سراسری و آزاد و چه در آزمون‌های مبتکران داراست.

فصل دوم، دستگاه عصبی را شامل می‌شود که از سؤال‌خیزترین فصول و بسیار پرنکته است. یادگیری مفهوم پتانسیل عمل، حفظ تک‌تک وظایف مراکز مختلف عصبی و توجه به نکات بحث انعکاس زردپی زیرزانو اهمیت بسیار بالایی دارد، فصل پنجم، شروع مجموعة 4 فصل ژنتیک کتاب سوم است و مقدمه مفهوم ژنتیک مولکولی کتاب پیش دانشگاهی (فصول 1 و2) می‌باشد. اگرچه این فصل شاید ساده‌ترین فصل و کم نکته‌ترین فصل کتاب زیست سوم باشد اما نکات مربوط به نتایج آزمایشات دانشمندان معرفی شده و همچنین مفاهیم مربوط به ساختار DNA در این فصل از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

ü ژنتیک: این فصل مهم‌ترین و پرسؤال ترین فصل کتاب‌های سه گانه زیست‌شناسی در کنکور می‌باشد بزرگترین مشکل سؤالات این فصل این است که اصلآً در حد مطالب مطرح شده در داخل کتاب درسی طراحی نمی‌شوند و اگر شما در این فصل تنها به مطالب کتاب درسی اکتفا کنید، قطعاً نمی­توانید حداقل 50 درصد تست‌های مربوط به این بحث را بزنید.

پس شما باید ابتدا نکات حفظی محدود داخل فصل را به خوبی یاد بگیرید و سپس از جزوات کمک آموزشی، مسائل تشریحی و تست‌های مسئله‌ای این فصل کمک بگیرید.

در انتها مرور مکرر نکات حفظی کتاب درسی و تست زدن به خصوص در مباحث ژنتیک و تولید مثل گیاهی و جانوری، مهارت شما را برای تست زدن در مرحلة کنکور افزایش خواهد داد. 

1- سیستم عصبی کدام جانور فاقد جسم سلولی می­باشد؟

     1) زنبور                     2) انسان                3) هیدر                                              4) پلاناریا

2-      ژنوم یک انسان سالم، فاقد ژن تولید‌کننده‌ی کدام است؟

     1) آنزیم محدودکننده                                 2) پروتیئن ریبوزومی

     3) پروتئین ضد انعقاد خون                         4) آنزیم تجزیه‌کننده اسید

3-      درگامت‌های حاصل از میوزیک فرد تتراپلوئیدی 12 کروموزومی، که والدینش به یک گونه تعلق داشته‌اند.... .

     1) کروموزوم همتا وجود ندارد.                     2) تعداد کروموزوم‌ها 3 عدد می‌باشد

     3) کروموزوم‌ها دو به دو همتا هستند.          4) سه مجموعه کروموزوم وجود دارد.

4-      اگر پدر و مادر دو گروه خونی  و هتروزیگوس باشند، چه نسبتی از فرزندان آن‌ها، پسرانی با فنوتیپ والدین خواهند شد؟

1) 1/4                           2) 9/32                  3) 6/16                                              4) 9/16

5-      در انسان سالم، بالا بودن مقدار ............................. در خون، مقدار هورمون ............................. را کاهش می‌دهد.

     1) قند – انسولین                                    2) پتاسیم – آلدوسترون

     3) آب – ضدادراری                                    4) کلسیم،؛ اکسی‌تونین

6-      تقسیم سلول هاگ در سرخس، بدون وجود کدام، انجام می‌گیرد؟

     1) کمربندی در رشته‌های پروتئینی در میانه‌ی سلول

     2) لوله‌های پروتئینی به نام میکروتوبول

     3) رشته‌های پروتئینی بین دو سانتریول.

     4) وزیکول‌های حاصل، از جسم گلژی در میانه‌ی سلول

7-      افزایش کدام هورمون، برفعالیت غده‌ای برون‌ریز تأثیر می‌گذارد؟

     1) محرک فولیکولی      2) کلسی تونین       3) آلدوسترون                                       4) اکسی توسین

8-      کدام، در انواع سلول‌های هدایت‌کننده‌ی شیره‌های گیاهی وجود دارد؟

     1) هسته                   2) سیتوپلاسم        3) دیواره سلولی                                  4) غشاء پلاسمایی

9-      بافت حاوی موادغذایی دو دانه کدام گیاه، قبل از لقاح تشکیل می‌شود؟

     1) ادریسی                2) کاج                    3) لوبیا                                               4) گندم

10-کدام سلول، کروموزوم­های اتوزوم بیشتری دارد؟

     1) اسپرم خروس                                     2) تخمک شامپانزه

     3) پیکری ملخ ماده                                   4) سوماتیک

 

شماره آزمون

بودجه بندی

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

 

1

 

فصل اول

 

5/3

 

2

 

2

 

2

 

فصل دوم

 

5/3

 

2

 

2

 

3

 

فصل سوم

 

3

 

5/1

 

5/1

 

4

 

فصل چهارم و پنجم

 

5/6

 

3

 

3

 

5

 

فصل اول تا ششم

 

20

 

2

 

2

 

6

 

فصل هفتم

 

-

 

5/1

 

5/1

 

7

 

فصل هشتم

 

-

 

2

 

2

 

8

 

فصل نهم

 

-

 

2

 

2

 

9

 

فصل دهم

 

-

 

2

 

2

 

10

 

فصل اول تا فصل یلزده کل کتاب درسی

 

-

 

20

 

20


 

نوشته شده توسط نسترن. مریم . جمیله در چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 10:13 AM موضوع | لینک ثابت